JM-Projekt

O společnosti

Zajišťujeme komplexní služby projektantů v oblasti pozemních staveb. Zajistíme hladký průběh Vaší stavby od počátku až do její realizace. Naším sídlem je město Trutnov dále východočeský kraj, převážně pak Trunovský, Broumovský, Královehradecký a Jíčínský okres.

Projektová dokumentace a veškerá technická řešení stavby jsou zpracovávány v moderních grafických programech ARCHICAD 21. Pro dokonalou představu investora je možné zpracovat detailní vizualizace objektů.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailem.

Nabídka služeb

Projektová činnost:

  • projektová dokumentace v oblasti pozemních staveb: stavby bytové, občanské, rodinné domy, občanská vybavenost a pasporty staveb

Inženýrská činnost:

  • zajišťujeme veškeré projednávání stavebního záměru a projektové dokumentace se Stavebním úřadem, orgány státní správy a ostatními dotčenými subjekty
  • zajistíme  potřebná povolení

Poradenská činnost:

  • při koupi objektů, domů, bytů zpracujeme věcný a cenový návrh opravy nebo rekonstrukce  objektu  pro ekonomické zhodnocení a úspěšnou realizaci záměrů potencionálního investora

  Autorský dozor:

  • na vyprojektované stavby zajišťujeme pouze autorský dozor

Spolupráce:

  • v rámci kooperace spolupracujeme s ostatními specialisty v ostatních oborech nutných k zajištění komplexnosti projektu: zaměření pozemku,radonový průzkum,hydrogeologický průzkum, požární zpráva atd.

Kudy k nám