JM-Projekt

O společnosti

Zajišťujeme komplexní služby projektantů v oblasti pozemních staveb. Zajistíme hladký průběh Vaší stavby od počátku až do její realizace. Naším sídlem je Východočeský kraj, ale spolupracujeme s klienty po celé ČR.

Projektová dokumentace a veškerá technická řešení stavby jsou zpracovávány v moderních grafických programech ARCHICAD 21. Pro dokonalou představu investora je možné zpracovat detailní vizualizace objektů.

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailem.

Nabídka služeb

Projektová činnost:

 • projektová dokumentace v oblasti pozemních staveb: stavby bytové, občanské, víceúčelové domy, občanská vybavenost, půdní vestavby a pasporty staveb

Inženýrská činnost:

 • zajišťujeme veškeré projednávání stavebního záměru a projektové dokumentace se Stavebním úřadem, orgány státní správy a ostatními dotčenými subjekty
 • zajistíme  potřebná povolení

Stavební dozor:

 • zajištění dodržení podmínek stavebního povolení
 • kontrola kvality prováděných prací,dodržování technologií, bezpečnosti práce, smluvních podmínek a projektové dokumentace              
 • kontrola prováděných prací před zakrytím
 • projednání dodatků a změn oproti projektu
 • kontrola věcné a cenové správnosti, množství provedených prací
 • sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy včetně fotodokumentace

Poradenská činnost:

 • při koupi objektů, domů, bytů zpracujeme věcný a cenový návrh opravy nebo rekonstrukce  objektu  pro ekonomické zhodnocení a úspěšnou realizaci záměrů potencionálního investora

  Autorský dozor:

 • na vyprojektované stavby zajišťujeme autorský dozor

Spolupráce:

 • v rámci kooperace spolupracujeme s ostatními specialisty v ostatních oborech nutných k zajištění komplexnosti projektu: zaměření pozemku,radonový průzkum,hydrogeologický průzkum, požární zpráva atd.

Kudy k nám